Stwórzmy razem miejsce, gdzie każdy żyje z pasją.

Czy wyobrażałeś sobie kiedyś Polskę, jako miejsce, gdzie Ty i Twoja rodzina będzie wiodła spokojne życie zgodne ze swoim powołaniem, pełne miłości, empatii, szacunku oraz nieskończonych możliwości rozwoju i szlifowania talentów?

Choć w obecnych czasach ta wizja może odbiegać daleko od oczekiwań i wydawać się nieosiągalna, to wierzymy, że jesteśmy w stanie ją zrealizować z Twoją pomocą.

Zacznijmy już dziś, zacznijmy od małych rzeczy, stwórzmy razem przestrzeń dla nowych pokoleń.

Jakie są realia w Polsce?!

Od 2016 roku stopa ubóstwa skrajnego pozostaje na podobnym poziomie 4-5%. Odnotowano niewielki spadek zasięgu ubóstwa skrajnego z ok. 5% osób w 2020 r. do ok. 4% w 2021 r. oraz nieco większy — ubóstwa ustawowego z ok. 9% do niecałych 7% przy niezmienionym od 2018 roku progu tego ubóstwa. Na zbliżonym poziomie co w roku 2020, kształtowała się natomiast wartość stopy ubóstwa relatywnego (ok. 12%).  *GUS 2021

Piecza zastępcza, sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców, powinna mieć charakter okresowy i tam gdzie jest to możliwe, zmierzać do integracji dziecka z jego rodziną. Dziecko może zostać umieszczone w jednej z dwóch form pieczy zastępczej: rodzinnej lub instytucjonalnej. Zgodnie ze stanem w dniu 31 grudnia 2021 r. liczba dzieci ogółem umieszczonych w pieczy zastępczej wyniosła 72,3 tys. (w 2020 r. – 71,5 tys.), z czego 15,9 tys. przebywało w 1 273 placówkach pieczy instytucjonalnej, zaś 56,4 tys. w 36 639 podmiotach pieczy rodzinnej (rodzinach zastępczych lub rodzinnych domach dziecka). *GUS 2021

Program „Rodzina 500+” to świadczenia przyznawane od 1 kwietnia 2016 r. (z progiem dochodowym dla 1 dziecka), a od 1 lipca 2019 r. na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia w rodzinie naturalnej, jak również umieszczone w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej. Świadczeniem wychowawczym w wysokości 500 zł miesięcznie objęto w 2021 r. przeciętnie miesięcznie 6 480,4 tys. dzieci (w 2020 r. – 6 470,7 tys.). Wydatki na ten cel wyniosły 39 892,4 mln zł (w 2020 r. - 39 975,5 mln zł). Z dodatków: wychowawczego, do zryczałtowanej kwoty oraz w wysokości świadczenia wychowawczego, w okresie od stycznia do grudnia 2021 r. przeciętnie miesięcznie korzystało 60,1 tys. dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej (w 2020 r. – 60,3 tys.). Wydatki na dodatki wyniosły 360,4 mln zł (w 2020 r. – 358,4 mln zł). *GUS 2021

Jakie działania podejmuje Fundacja "Kwitnąca Polska"?

Nasze działania kierujemy przede wszystkim na poniższe obszary, natomiast jesteśmy otwarci na realizacje dodatkowych projektów.

Czy znasz kogoś, kto potrzebuje finansowej pomocy, aby przezwyciężyć trudności życiowe?

W Polsce wielu ludzi nadal cierpi z powodu braku środków na godne życie.

Fundacja „Kwitnąca Polska” jest organizacją pozarządową, która powstała po to, by pomagać rodzinom i osobom w trudnych sytuacjach życiowych. Dostarczamy naszym beneficjentom bezpośredniej pomocy finansowej, edukacyjnej i społecznej w celu przezwyciężenia trudności.

Czy zastanawiałeś się nad tym, jak skutecznie powrócić na rynek pracy? A może masz obawy dotyczące swojego bezpieczeństwa zawodowego?

Bezrobocie w Polsce wciąż rośnie, więc trudno jest utrzymać miejsce pracy lub szukać nowego. W środowisku gospodarczym ciągle pojawiają się konkurencyjne technologie i techniki biznesowe. Trudno jest nadążyć za dynamiczną zmianą.

Fundacja „Kwitnąca Polska” pomaga osobom bezrobotnym i zagrożonym zwolnieniem skutecznie powrócić na rynek pracy dzięki szerokim programom aktywizacji i reintegracji. Do naszej dyspozycji mamy potencjalnych partnerów biznesowych oraz stypendia szkoleniowe, aby pomóc Ci lepiej realizować swoje cele zawodowe. Dołącz do społeczności „Kwitnąca Polska”, a razem odkryjemy Twoje potencjał!

Wielu rodzinom w Polsce brakuje dodatkowych środków finansowych, które są potrzebne do zaspokojenia ich podstawowych potrzeb.

Polskie dzieci i rodziny powinny mieć jasne i bezpieczne platformy do rozwoju. Dzieci są przyszłością naszej ojczyzny, a skuteczna opieka nad nimi jest podstawowym elementem społeczeństwa.

Fundacja „Kwitnąca Polska” zajmuje się wspieraniem dzieci i rodzin w całej Polsce. Dzięki naszej pomocy i programom dotacji mogą oni lepiej radzić sobie ze życiem codziennym. Jako fundacja oferujemy również bezpłatne warsztaty, wykłady oraz programy edukacyjne, aby Ci pomóc w osiąganiu swoich celów. Dołącz do nas już dziś i poznaj możliwości poprawienia jakości życia polskich rodzin!

Czy w Twojej okolicy występuje patologia społeczna i uzależnienia? Niestety, nie jesteś sam.

Stwierdzono, że złożone problemy dotyczące wykluczenia społecznego i uzależnień są czynnikami, które mają ogromny wpływ na nasze środowisko lokalne.

Fundacja „Kwitnąca Polska” oferuje skuteczne rozwiązanie tego problemu. Wspólnie z lokalnymi organizacjami dostarczymy programy edukacyjne i profilaktyczne skierowane do mieszkańców, aby pomóc im w zmniejszeniu poziomu uzależnień i patologii społecznych. Przyłącz się do naszej misji promującej lepsze środowiska lokalne poprzez aktywne dbanie o mieszkańców i bezpieczeństwo!

Czy wiesz, że wiele młodych osób nie ma możliwości korzystania z dostępnych na rynku ofert edukacyjnych?

Bez odpowiedniego finansowania i pomocy instytucji charytatywnych wiele młodych ludzi ma utrudnione dalsze kształcenie się i osiągnięcie sukcesu.

Fundacja „Kwitnąca Polska” specjalizuje się w organizowaniu stypendiów, pomocy finansowej oraz programów wolontariatu dla młodych osób, by im pomóc w uzyskaniu dogodnego startu w życiu. Nasi eksperci pracują z lokalnymi społecznościami i przygotowują dobre rozwiązania, by zapewnić możliwość edukacji i awansu każdemu. 

Czy Twoje działania skutecznie wspierają rozwój techniki, innowacyjności i wynalazczości?

Obecne trendy gospodarcze wymagają nowych sposobów na ulepszenie produktów, usług i procesów, aby utrzymać przewagę konkurencyjną. Fundacja „Kwitnąca Polska” jest dostawcą innowacyjnych rozwiązań technicznych niezbędnych do zwiększenia efektywności działań.

W Fundacji „Kwitnąca Polska” łączymy wiedzę techniczną z know-how biznesowym, aby pomóc Tobie dotrzeć do jak największej liczby potencjalnych klientów. Ponadto oferujemy również bezpłatne szkolenia i porady dotyczące poprawy efektywności Twojej działalności oraz promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj pełen potencjał swojej organizacji!

Laoret vulput venena vertis platea dolors lectus tempor intege proina ipsume sagitt lacusa portti evenie minim semper.

Maria Garcia

OptimizePress

Vertis vulput sagitt lacusa minim platea ipsume tempor portti dolors proina laoret semper evenie lectus venena intege.

Sandra Evans

OptimizePress

Platea venena tempor vulput proina vertis semper dolors laoret intege lectus sagitt ipsume portti evenie lacusa minim.

Betty Carter

OptimizePress

Jak możesz wspierać Fundację "Kwitnąca Polska"?

Na co będą przeznaczone środki?

  • wsparcie materialne i finansowe oraz społeczne;
  • organizacja wydarzeń promujących inicjatywy charytatywne;
  • organizacja szkoleń i promocja nowych technologii;
  • marketing dotyczący szerzenia idei wolontariatu;
  • organizacja kampanii społecznych;
  • działania aktywizacyjne m.in. szkolenia, warsztaty, mentoring i coaching zawodowy;
  • promocja innowacyjnych metod leczenia.

Sledź nas na portalach

społecznościowych

Systematycznie publikujemy ciekawe artykuły oraz szczegóły naszych działań.

Zapisz się do naszego newslettera, żeby dostawać najnowsze informacje o naszych inicjatywach i projektach.

Rejestracja oznacza zapoznanie się oraz zaakceptowanie Polityki Prywatności.

Copyright © 2022 Fundacja „Kwitnąca Polska”. Wszelkie prawa zastrzeżone.